کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

چیستی کارت بازرگانی

کارت بازرگانی مجوزی است برای تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی. افراد با اخذ کارت بازرگانی میتوانند وارد دنیای صادرات و واردات به صورت قانونی بشوند. دریافت کارت بازرگانی و داشتن آن دارای مزیت های فراوانی است که در ادامه بیشتر به آن اشاره خواهد شد. همچنین اخذ کارت بازرگانی اصلا پروسه زمانبری نیست ولی نحوه صحیح تهیه مدارک و اسناد باعث می شود بسیاری با صرف مدت زمان طولانی برای اخذ کارت بازرگانی، باز هم به نتیجه مطلوب نرسند. لیولند از ابتدا تا انتهای مراحل دریافت کارت بازرگانی در کنار شماست .

لیولند

مشاوره أخذ کارت بازرگانی

جواب تمامی سوالات خود در مورد کارت بازرگانی را در سریعترین زمان ممکن از کارشناسان لیولند دریافت کنید

مدارک مورد نیاز برای أخذ کارت بازرگانی

اسناد و مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی برای افراد حقیقی؛

• اصل اظهارنامه ثبت نام ضمن دفاتر بازرگانی که از جانب ثبت شرکت‌ها تأیید گردیده است. برای تهیه اظهارنامه به irsherkat.ssaa.ir مراجعه کنید.
• اصل گواهی عدم سوء پیشینه درخواست کننده که بیشتر از ۱۸۰ روز از به هنگام صدور آن به واسطه‌ی پلیس بعلاوه ده سپری نگردیده است.
• کامل نمودن فرم دال با گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی استان مکان اشتغال.
• تأدیه اینترنتی تمامی هزینه‌های قانونی اخذ کارت بازرگانی.
• اصل به همراه رونوشت تمامی صفحات شناسنامه به همراه کارت ملّی هوشمند.
• اسکن نیز بارگذاری عکس درخواست کننده.
• اصل اسناد و مدارک تحصیلی معتبر یا پیشینه سی و شش ماه فعالیت داخل اتاق بازرگانی. در اختیار داشتن پروانه بهره‌برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدماتی از مراجع مربوطه.
• وجود اصل کارت پایان خدمت و یا بخشودگی دائم آقایان از خدمت. (آقایان بالای پنجاه سال بدین کارت نیاز ندارند.)
• لااقل داشتن 23 سال سن تمام.
• اصل گواهی بانکی مبتنی بر تأیید حساب و حسن اعتماد و اعتبار بانکی. عدم برگشتی چک با مؤعد افتتاح حساب بیشتر از دوازده ماه.
• ارائه اسناد مالکیت شش دانگ نشانی قانونی درخواست کننده و یا اجاره نامه به همراه کد رهگیری.
• ارائه نمودن کد اقتصادی فرد حقیقی و تأییدیه پیش ثبت نام در سایت tax.gov.ir
• وکیل معتبر و قانونی درخواست کننده اخذ کارت بازرگانی هم می‌تواند با ارائه داشتن وکالت‌نامه قانونی که فعالیت و پیگیری کارت ضمن آن درج شده است، مراجعه بنماید.
• حضور در کلاس‌های آموزشی.
• حضور درخواست کننده و یا وکیل به هنگام برابر اصل نمودن اسناد و مدارک الزامی می‌باشد.

اسناد و مدارک لازم برای صدور کارت بازرگانی برای افراد حقوقی؛

چنانچه که شما شرکتی را ثبت نموده‌اید، بنابر روزنامه رسمی و عنوان کمپانی، برای اخذ کارت بازرگانی جهت انجام فعالیت‌های کسب و کار در حیطه‌ی واردات و صادرات، مجاز خواهید بود. بنابراین شما می‌توانید به اتاق بازرگانی مکان اشتغال رجوع نموده و با ارائه اسناد و مدارک ذیل، تقاضای اخذ کارت را داشته باشید.

• تأدیه اینترنتی هزینه‌های قانونی اخذ کارت بازرگانی.
• ارائه اصل اظهارنامه ثبت نام ضمن دفاتر بازرگانی که به واسطه‌ی نهاد ثبت کمپانی‌های استان مکان اشتغال، ثبت و به تأیید رسیده است، امری ضروری است.
• چنانچه که شرکت شما، یک شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد، لازم است تقاضانامه ثبت شرکت نیز شرمت‌نامه ارائه بشود. البته که لازم است این برگه‌ها ممهور شده توسط نهاد ثبت شرکت‌ها باشد.
• چنانچه که شرکت شما، یک شرکت سهامی خاص است نیز درخواست کننده اخذ کارت بازرگانی می‌باشید. میبایست اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص که به واسطه‌ی نهاد ثبت کمپانی‌های استان مکان اشتغال، ممهور گردیده است، ارائه گردد.
• میبایست گواهی سوء پیشینه که از مؤعد صدور آن بیشتر از ۱۸۰ روز عبور ننموده است، از دفاتر پلیس بعلاوه ده اخذ شود.
• لازم است از وب‌سایت اتاق بازرگانی، فرمی با نام «فرم دال» را دانلود سپس کامل کنید. این فرم میبایست به واسطه‌ی صاحبان امضاء، امضاء گردیده و با مهر شرکت ممهور گردد. این فرم میبایست ضمن دفاتر اسناد رسمی هم ثبت گردد.
• یک گواهی به اسم گواهی عنوان ماده‌ی ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، که منوط بر پایانی‌ترین سال کارکرد مالیاتی کمپانی است، ارائه بشود. ضمن این گواهی، عدم ممنوعیت و چهارچوب صدور کارت بازرگانی ضمن سال درخواست، گواهی گردیده و از جانب نهاد امور مالیاتی کشور در استان محل کار، صادر گردیده باشد. ارسال فرم یاد شده باید به صورت سیستمی باشد.
• رونوشت تمامی صفحات روزنامه رسمی و دگرگونی‌ها از به هنگام ثبت تا به هنگام تحویل تقاضا در راستای اخذ کارت بازرگانی بایستی ضمیمه اسناد یاد شده گردد‌.
• در عنوان شرکت، لازم است واژه صادرات و واردات درج گردیده باشد.
• اصل کارت ملّی مدیر عامل شرکت و شناسنامه با هر گونه تغییراتی بایستی ارائه بشود.
• اصل مدارک تحصیلی مدیر عامل باید ارائه بشود.
• چنانچه که مدیر عامل کمپانی در خارج از کشور تحصیل کرده باشد، نهاد کل دانش آموختگان وزرات علوم و تحقیقات و فناوری، میبایست این مدارک را تأیید بنماید.
• چنانچه که دارنده پروانه بهره‌برداری صنعتی و کشاورزی یا معدنی می‌باشند، از ارائه داشتن مدارک تحصیلی خود معاف هستند.
• چنانچه که مدیر عامل مدرک تحصیلی حتی دیپلم نداشته باشد، به هنگامیکه صلاحیت علمی و اجرایی جهت انجام کسب و کار وارداتی و صادراتی را داشته باشد، در زمان تأیید کمیسیون، از ارائه نمودن مدارک تحصیلی معاف خواهد بود.
• چنانچه که شما مدرک تحصیلی در اختیار ندارید حتی سابقه کسب و کار تجاری خارجی هم ندارید. ولیکن سی و شش ماه از عضویت شما در اتاق بازرگانی گذر می‌کند، از ارائه داشتن مدارک تحصیلی معاف خواهید بود.
• ارائه نمودن اصل کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت سربازی.
• در صورتیکه مدیر عامل شرکت بیشتر از پنجاه سال سن داشته باشد، از ارائه کارت پایان خدمت معاف خواهد بود.
• مدیر عامل شرکت لااقل می‌باید ۲۲ سال سن داشته باشد.
• ارائه یک گواهی بانک مبتنی بر عدم وجود چک برگشتی و حسن اعتماد و اعتبار. نیز تأیید حساب جاری کمپانی با تاریخ افتتاح بیشتر از دوازده ماه و گردش مالی مناسب برطبق شاخص‌های احراز صلاحیت و اهلیت درخواست کنندگان حقوقی کارت.
• درخواست کنندگان حقوقی اخذ کارت بازرگانی، باید اصل سند شش دانگ مالکیت مکان قانونی کمپانی یا اجاره‌نامه محضری معتبر و قانونی و یا اجاره‌نامه بنگاهی که کد رهگیری دارد را تحویل بدهند.
• چنانچه که تحت عنوان شخص حقوقی غیر ایرانی، درخواست کننده اخذ کارت بازرگانی می‌باشید، سفارت خانه شما در شهر تهران، میبایست هویت شما را به تأیید برساند.
• کد اقتصادی نوین را اخذ نمایید.
• در تمامی روند برابر اصل کردن مدارکی که در قسمت فوقانی اشاره نمودیم، حضور مدیر عامل ضمن واحد عضویت اتاق بازرگانی، ضروری می‌باشد.
• جهت دریافت کارت بازرگانی اشخاص حقوقی، حضور مدیر عامل در تمامی کلاس‌های آموزشی امری ضروری است.
• درخواست کنندگان حقوقی لازم است، رشته فعالیتی خویش را جهت واردات، معین و بنابر آن آموزش را طی نمایند. جهت صادرات کالا و خدمات نیز، چهارچوبی وجود ندارد.

لیولند

مشاوره أخذ کارت بازرگانی

جواب تمامی سوالات خود در مورد کارت بازرگانی را در سریعترین زمان ممکن از کارشناسان لیولند دریافت کنید

أخذ کارت بازرگانی چه هزینه ای بر میدارد ؟

هزینه اخذ کارت بازرگانی وابسته به گونه فعالیتی است که قرار می‌باشد به انجام برسانید. البته که موضوع مدّت زمان داشتن کارت بازرگانی در این امر دخیل است. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر از هزینه مربوط به دریافت این کارت با مشاوران حقوقی ما در لیولند تماس حاصل فرمایید.

هزینه اخذ کارت بازرگانی

مدت زمان مورد نیاز برای أخذ کارت بازرگانی

افراد لازم است به جهت اخذ این کارت بعضی از مراحل را پشت سر بگذارند. آنچه که در این میانه‌ها حائز اهمیت است، این می‌باشد که صدور و یا تمدید این کارت تنها به ۴۸ ساعت زمان نیاز خواهد داشت. ولیکن آنچه که این روند را طولانی مدّت می‌نماید، مدّت زمان مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی نیست. بلکه زمان لازم به جهت تهیه اسناد و مدارک می‌باشد.

مزایای کارت بازرگانی

در اختیار داشتن این کارت دارای مزیت‌های بسیاری است. ما در طول این متن تنها به چند مزیت آن اشاره خواهیم کرد.

کارت بازرگانی یک برگ برنده برای درخواست کنندگان اخذ ویزای شنگن و مولتی پل پنج ساله کانادا است  که طرفداران بسیاری دارد.

ثبت سفارش و ترخیص کالاها

جهت انجام مراحل شانزده گانه ثبت سفارش نیز ترخیص کالاها، یعنی از به هنگام تقاضای خرید کالا، انجام امور منوط بر تأدیه تا ترخیص کالاها از گمرک نیازمند وجود این کارت خواهیم بود. صدور و یا تمدید آن، در معین نمودن مسیر کالا دخالت خواهد داشت. ولیکن به دور از این مسئله اخذ کارت بازرگانی امری الزامی است.

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی

واردات و صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری

با استناد بدین موضوع که صادرات و واردات از منطقه آزاد صنعتی و تجاری معاف از مالیات می‌باشند. اشخاص و کمپانی‌های تجاری بیشماری اقدام به این امر می‌نمایند. ولو، داشتن این کارت پیش نیاز امر واردات و صادرات می‌باشد.
اگرچه از مزیت‌های کارت بازرگانی واردات و صادرات کالا از مناطق آزاد می‌باشد. ولیکن صرفاً با وجود این کارت شما از تأدیه مالیات کارت بازرگانی بخشوده نمی‌گردید. بلکه میبایست جوازهای موردنظر جهت فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در منطقه‌ی آزاد را دریافت کنید.

ثبت نام تجاری به گونه‌ی لاتین

ثبت برند تجاری به گونه‌ی لاتین برخی شرایط را دارا است. ولیکن حائز اهمیت ترین آن‌ها وجود همین کارت است. بدون اخذ کارت بازرگانی، ثبت برند لاتین غیرممکن است. در راستای ثبت نام تجاری لاتین چه واژه ریشه فارسی با فونت لاتین و چه آن‌که تمام و کمال ریشه لاتین داشته باشد، تفاوتی در داشتن کارت بازرگانی شامل نمی‌شود.

کارت بازرگانی
کارت بازرگانی

حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی

قطعاً از جمله حائز اهمیت پارامترهای برندیگ و بازاریابی برای یک کمپانی تجاری، حضور در نمایشگاه‌های گوناگون خواهد بود. شما با وجود کارت بازرگانی می‌توانید به سهولت در نمایشگاه‌های گوناگون داخلی و بین‌المللی حاضر شوید.

انواع کارت بازرگانی

کارت بازرگانی تجاری

بنابر تعریف گمرک، این کارت جوازی می‌باشد که دارنده آن (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) می‌تواند با داشتن آن، اقدام به تجارت در زمینه واردات و صادرات کالا بنماید. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا از گمرک تا واردات از مناطق آزاد تجاری گرفته الی حق العمل کاری و صادرات کالاهای قانونی را شامل می‌شود.

کارت بازرگانی خدماتی

کارت بازرگانی خدماتی، برای افراد حقوقی که جواز سرمایه‌گذاری در حیطه فعالیت خدماتی دارند، صادر خواهد شد. مشخص است که دارندگان این کارت فقط در حیطه‌ی فعالیت خویش می‌توانند کالا وارد بنمایند.

کارت بازرگانی موردی

این کارت برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صادر می‌گردد. البته برای اشخاصی قابل استفاده می‌باشد که تنها یک مرتبه خواهان ترخیص کالا از گمرک می‌باشند.

کارت بازرگانی تولیدی-صنعتی ​

کارت بازرگانی تولیدی-صنعتی برای افراد حقوقی که دارای جواز سرمایه‌گذاری با حیطه فعالیت تولیدی می‌باشند، صادر خواهد شد. دارندگان آن تنها می‌توانند تجهیزات و لوازم کارگاهی مانند مواد ابتدایی مورد نیاز خود را وارد کنند(به جهت تولید کردن نه کار دیگر). سپس بعد از تولید، محصولات خویش را صادر کنند.

کارت بازرگانی اجاره ای

چنانچه که شما یک کارت بازرگانی اجاره بنمایید، مشکلی وجود نخواهد داشت. ولیکن کلّیه مسئولیت مالیات و این چیزها به اسم آن شخصی می‌باشد که صاحب کارت است. یعنی اگر که شما آدم صادق و راستگویی نباشید، می‌توانید اصلاً مالیات را هم برعهده خود نگیرید. چرا که تمامی مالیات برعهده فردی می‌باشد که کارت را به اجاره می‌دهد. به همین دلیل ما به شما توصیه می‌کنیم کارت بازرگانی خود را به افرادی که نمی‌شناسید به جهت واردات و صادرات کالا اجاره ندهید.

کارت بازرگانی ایثارگران

کارت بازرگانی ایثارگران به گونه‌ای جامع و کلّی به اشخاصی که ضمن هشت سال دفاع مقدس در منطقه جنگی حاضر بوده‌اند اعطا می شود. البته که هم‌اکنون جزئی از شهداء، جانبازان، آزادگان، اسراء، مفقودالاثر، رزمندگان هستند که به آنها ایثارگر اطلاق می‌شود. البته شرایط و مدارک اخذ کارت بازرگانی برای ایثارگران عزیز نیز همچون اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها) است‌. پس می‌توان چنین بیان نمود که اتاق بازرگانی و تعاون تسهیلات مخصوصی را برای این افراد عزیز و دوست داشتنی در نظر نگرفته است.

مدارک مورد نیاز برای تمدید کارت بازرگانی

تمدید کارت بازرگانی افراد حقیقی

• یک قطعه عکس درخواست کننده.
• ارائه گواهی سوء پیشینه.
• اسناد و مدارک احراز هویت درخواست کننده.
• تصویر امضاء درخواست کننده.
• اصل به همراه تصویر آخرین مدارک تحصیلی.
• سند مالکیت مکان فعالیت که شامل کد رهگیری و هولوگرام هستند.
• اسناد اجاره نامه‌ای مکان فعالیت که حاوی کد رهگیری و کد هولوگرام هستند.
• فتوکپی از یک برگ چک به اسم درخواست کننده در راستای تأیید گردش حساب.
• ارائه کارت پایان خدمت.
• اظهارنامه مالیاتی از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹.
• برگه منوط بر تسویه مالیات ضمن سال‌های فعالیت.

تمدید کارت بازرگانی افراد حقیقی

• کارت ملّی به همراه شناسنامه مدیر عامل و نیز هیئت مدیره.
• ارائه یک قطعه عکس مدیر عامل.
• ارائه تصویر امضاء مدیر عامل.
• تصویر مهر کمپانی.
• تصویر کارت بازرگانی پیشین.
• اصل به همراه فتوکپی پایانی‌ترین مدارک تحصیلی مدیر عامل.
• ارائه گواهی عدم سوء پیشینه.
• روزنامه پایانی‌ترین دگرگونی ضمن کمپانی.
• ارائه کارت پایان خدمت مدیر عامل.
• وجود گواهی مفاصاحساب بیمه.
• اظهارنامه مالیاتی بنابر ارزش افزوده از سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۹.
• گواهی منوط بر پلمپ دفاتر، کمپانی و واحد تولیدی در سال جاری.
• فتوکپی یک برگ چک به اسم کمپانی جهت تأیید گردش حساب.
• سند مالکیت و یا اجاره نامه کمپانی شامل هولوگرام و کد رهگیری.

ابطال کارت بازرگانی

مدارک مورد نیاز برای ابطال یا تعلیق کارت بازرگانی

• ارائه درخواست‌نامه ابطال کارت بازرگانی برروی سربرگ‌ ممهور گردیده به مهر کمپانی.
• ارائه نمودن گواهی مفاصا حساب دارایی منوط بر کارکرد پایانی‌ترین سال مالیاتی ضروری است.
• ارائه داشتن تمامی برگه‌های قطعی مالیاتی ضمن سال‌هایی که فرد حقوقی، کارت بازرگانی در اختیار داشته، ضروری می‌باشد.
• ارائه نمودن اظهارنامه ارزش افزوده فرد حقوقی منوط بر سال‌های اعلام گردیده، ضروری می‌باشد.
• گواهی مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی جهت کمپانی، در راستای ابطال کارت بازرگانی امری ضروری است.
• اظهارنامه ابطالی کارت بازرگانی افراد حقوقی صادره از دفاتر بازرگانی ضمن یک جلد از نهاد ثبت کمپانی‌ها، ضروری خواهد بود.
• میبایست صورت جلسه مجمع عمومی عادی نیز فوق‌العاده کمپانی با مسئولیت محدود، سهامی اعم از عام و خاص که با حضور صاحبان امضاء و نیز اعضای هیئت مدیره ایجاد و به رسمیت رسیده است، از سویی عنوان ابطال کارت بازرگانی به مرحله‌ی تأیید رسیده، ارائه گردد.
• چنانچه که کمپانی شما، گواهی اخلال را دارد و مدیر تسویه معین گردیده است، از ارائه صورت جلسه مجمع عمومی در راستای اتخاذ تصمیم با ابطال کارت بازرگانی، معاف می‌باشید.
• اگر که کمپانی شما منحل گردیده است، میبایست روزنامه رسمی انحلال ارائه بشود.

سوالات متداول لیولند

سوالات متداول

خیر نیازی به عضویت در اتاق بازرگانی نیست

لیولند

مشاوره أخذ کارت بازرگانی

برای دریافت کارت بازرگانی لیولند به صورت تمام وقت آماده خدمت رسانی به شماست

اسکرول به بالا