طلاق توافقی

در این نوشتار که به واسطه‌ی وکیل پایه یک دادگستری و کاملاً براساس موقعیت روز و رویه مرسوم دادگاه‌های خانواده نگارش شده، با صفر تا صد ضوابط طلاق توافقی آشنا خواهیم شد. ما شما را در این مطلب با طلاق توافقی بدون حضور زوجین، مدّت زمان طلاق، مدارک لازم، مشاوره‌های اجباری و روند طلاق توافقی آشنا می‌کنیم. البته که شما می‌توانید در صورت وجود سؤالات بیشتر در این حیطه با وکلای متخصص و متبحر لیولند ارتباط برقرار نمایید.

طلاق توافقی

تعریفی از طلاق توافقی

طلاق توافقی هم یکی از انواع طلاق است که در آن زوجین (زن و شوهر) بنابر هر گونه دلیلی بدین نتیجه می‌رسند، امکان ادامه‌ی زندگی مشترک برای آن‌دو وجود ندارد. پس تصمیم به جدایی گرفته و مراحل طلاق توافقی را در پیش می‌گیرند. به همین دلیل در رابطه با تمامی موضوعات مربوط به زندگی مشترک، تعهدات همدیگر، دیون و تکالیف، با یک‌دیگر به تفاهم و توافق دست پیدا می‌کنند. به عبارتی شرایط طلاق توافقی همان‌گونه که از نام آن هویداست، به طور کامل وابسته به توافقات زوج و زوجه است که حائز اهمیت ترین آن‌ها عبارت هستند از؛
• نفقه زن و فرزند یا فرزندان، جهیزیه.
• حضانت فرزند یا فرزندان مشترک زوجین.
• اجرت‌المثل دوران زوجیت (البته به هنگام وجود).
• همچنین ممکن است از تمامی این موارد چالش برانگیزتر، موضوع مهریه باشد.

موضوعاتی که زوجین در ارتباط با آن با همدیگر تفاهم دارند برای دادگاه رسیدگی کننده، محترم بوده و قابل قبول است. پس آن‌ها در رأی دادگاه (گواهی عدم امکان سازش) قید می‌شود.

درخواست طلاق توافقی فوری

رویه وکلای لیولند در مورد طلاق توافقی

رویه وکلای لیولند به این حالت است که ابتدا کلّیه‌ی توافقات زوجین را نوشته و به امضاء از جانب آن‌ها می‌رسانند. پس دقیقاً همین توافقات را در دادگاه مطرح خواهند کرد و ضمن رأی دادگاه نگارش خواهد شد. همچنین تمامی فرآیند و اقدامات موردنیاز در طلاق توافقی به واسطه‌ی وکلای ما و بدون نیاز به حضور زوجین انجام می‌شود. البته اگر که شما نیازمند مشاوره با وکیل باتجربه و ماهر هستید، می‌توانید با ما تماس بگیرید.

228100822281008109918100821

طلاق توافقی

جدیدترین شرایط طلاق توافقی

شرایط طلاق توافقی در استان تهران و همچنین استان‌های دیگر ایران تغییر کرده است. درخواست کنندگان عزیز می‌باید ابتدا به سامانه نوبت دهی طلاق رجوع کرده و با ثبت اطلاعات خویش در آن، اقدام به اخذ نوبت از نهاد غربالگری کنند. سپس در زمان معین شده به نهاد غربالگری و یا مراکز مشاوره خانواده بروند. در راستای انجام مشاوره‌های موردنیاز، میبایست گواهی عدم انصراف از موضوع طلاق را از نهاد مربوطه اخذ نمایند. این گواهی به هنگام ثبت دادخواست طلاق توافقی، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تسلیم می‌شود، سپس دفتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست را ثبت نموده و به دادگاه خانواده صالح ارجاع می‌کند.

نکات بسیار مهم

نکته اول؛

شرایط نوین فوق‌الذکر فعلاً تنها در ارتباط با طلاق توافقی صدق می‌نماید. پس در ارتباط با طلاق‌های یک طرفه (طلاق به تقاضای زوج یا طلاق به تقاضای زوجه) فرآیند کار همچنان براساس روند گذشته صورت می‌پذیرد. چنانچه که به‌روز رسانی در این امر صورت پذیرد از طریق ما در وب‌سایت لیولند به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

نکته دوم؛

چنانچه که براساس هر علّتی تصمیم به طلاق توافقی به صورت غیرحضوری دارید و جهت حضور در جلسات مشاوره و حضور در دادگاه مایل نیستید. به اطلاع شما عزیزان می‌رسانیم که تمامی فرآیند به گونه‌ی تمام و کمال از جلسات مشاوره تا دریافت سند طلاق به واسطه‌ی وکلای حقوقی لیولند بدون نیاز به حضور زوجین انجام می‌شود.

مراحل انجام طلاق توافقی

مرحله اول

مشاوره اجباری

با استناد به پایانی‌ترین دگرگونی‌های ایجاد شده در استان تهران و تعداد بسیاری از استان‌های دیگر ایران، ابتدایی‌ترین اقدام طلاق توافقی رجوع به سامانه نوبت دهی طلاق است. شما باید اطلاعات زوجین را در این سامانه ثبت بنمایید. پس از آن زوجین باید به نهاد غربالگری و مشاوره خانواده مراجعه بنمایند. بعد از انجام مشاوره‌های موردنیاز باید «گواهی عدم انصراف از طلاق» اخذ نمایند.

مرحله دوم

ارائه دادخواست

دوّمین اقدام برای انجام طلاق توافقی، ارائه دادخواست طلاق به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌باشد. برای این امر، زوج و زوجه یا وکلای آن‌ها میبایست همراه با مدارکی همانند؛ شناسنامه، کارت ملّی، عقدنامه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و دادخواست را تسلیم کنند.

مرحله سوم

معین نمودن وقت دادرسی

بعد از تسلیم دادخواست طلاق توافقی، می‌باید منتظر معین نمودن وقت حضور در دادگاه خانواده در راستای رسیدگی به مسئله باشید‌. تعیین وقت رسیدگی به موضوع، توسط ابلاغ الکترونیکی در سامانه ثنا به اطلاع زوج و زوجه می‌رسد. البته صدور ابلاغیه هم توسط ارسال پیامک‌هایی به اطلاع زوج و زوجه خواهد رسید.

مرحله چهارم

حضور در جلسات دادگاه

مرحله بعدی، حضور زوج و زوجه و یا وکلای آن‌ها در دادگاه خانواده در روز و ساعت مشخص شده ضمن ابلاغیه همراه با اسناد و مدارک موردنیاز است.

مرحله پنجم

انجام مشاوره در دادگاه

بدین هنگام بعد از پرداخت هزینه مربوط به مشاوره، زوجین یا وکلای آن‌ها به بخش مشاوره مستقر در دادگاه خانواده می‌روند و مشاور خانواده با دو طرف صحبت و در ابتدای مسیر سعی در برقراری صلح و سازش می‌کند. به هنگام مؤثر واقع نشدن راهنمایی‌های مشاور خانواده و اصرار طرفین یا وکلای آن‌ها به برقراری طلاق، مشاورین خانواده با بیان ادله نسبت به مصلحت و یا عدم مصلحت طرفین در ارتباط با جدایی، اظهارنظر خواهند کرد. پس از آن توافق‌نامه به واسطه‌ی مشاور خانواده کامل شده و از جانب او به امضاء می‌رسد. البته زوجین و یا وکلای رسمی آن‌ها هم باید این توافق‌نامه را امضاء کنند. در پایان توافق‌نامه به طرفین و یا وکلای ایشان تسلیم خواهد شد تا در راستای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تقدیم کنند.

نکته:

 توافق‌نامه غالباً دربرگیرنده موارد ذیل است؛
• توافق در ارتباط با مهریه.
• توافق در ارتباط با نفقه زوجه.
• توافق در ارتباط با جهیزیه زوجه.
• توافق در ارتباط با اجرت‌المــــثل.
• توافق در ارتباط با حضانت فرزند یا فرزندان.‌
• شیوه و همچنین تاریخ دیدار با فرزندان خــود.
• حضانت و نگهداری و نفقه فرزند یا فرزندان و مقدار و شیوه پرداخت آن.
• دیگر حقوق مالی و غیرمالی زوجین.

مرحله ششم

احراز باردار بودن یا نبودن زوجه

احراز باردار بودن زوجه یا عدم باردار بودن او از جانب دادگاه خانواده در راستای صدور گواهی عدم امکان سازش ضروری می‌باشد. جهت انجام این موضوع سه شیوه زیر وجود دارد:

اقرار زن؛

اقرار زن مبنابر عدم بارداری خود که به این هنگام دادگاه خانواده با این اقرار اقدام جهت صدور گواهی عدم امکان سازش می‌کند. ولو، اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق، منوط بر این امر است که زن قبلاً به آزمایشگاه رفته و بعد از انجام آزمایشات پزشکی لازم، گواهی عدم بارداری را به دفتر طلاق تسلیم کند.

رجوع به آزمایشگاه؛

پیش از رفتن به دادگاه خانواده، زن به آزمایشگاه پزشکی رفته باشد و گواهی عدم بارداری را از آزمایشگاه مربوطه دریافت کند و سپس به دادگاه تسلیم نماید. در این زمان بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه، با رفتن زوجین به دفتر طلاق، دفاتر طلاق اقدام به اجرای صیغه طلاق می‌کند.

نکته بسیار مهم یک؛

به هنگامیکه زن باکره باشد، نیاز به اقرار زن به عدم بارداری و از سویی نیازی به تسلیم گواهی عدم بارداری نخواهد بود. لذا به جای آن زن می‌باید با معرفی‌نامه دادگاه به پزشکی قانونی برود. بعد از انجام آزمایشات و معاینات موردنیاز «گواهی سلامت بکارت» مبنابر تأیید دوشیزه و غیر مدخوله بودن را دریافت و به دادگاه تسلیم کند.

نکته بسیار مهم دوّم؛

به هنگامیکه زن یائسه باشد، نیاز به اقرار او بنابر عدم بارداری و نیز نیازی به تسلیم گواهی عدم بارداری نخواهد بود.

اتفاق نظر زوج و زوجه بر وجود جنین؛

در صورتیکه زوج و زوجه بر وجود جنین با همدیگر اتفاق نظر داشته باشند، این مسئله در گواهی عدم امکان سازش قید می‌گردد.

مرحله هفتم

حضور دوباره در دادگاه

بعد از انجام اقدامات فوق، زوج و زوجه یا وکلای ایشان به دادگاه خانواده می‌روند و دادگاه با احراز علقه زوجیت و با استناد به موضوعاتی همانند؛ نظریه مشاور طلاق، محتویات پرونده، توافقات طرفین اقدام به صدور رأی که همان گواهی عدم امکان سازش می‌باشد، خواهد کرد.

مرحله هشتم

رفتن به دفتر طلاق

بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش از جانب دادگاه خانواده، زوج و زوجه یا وکلای آن دو، سه ماه زمان دارند تا با گواهی عدم امکان سازش و مدارک موردنیاز دیگر، به دفتر طلاق بروند. سپس با جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن، فرآیند طلاق توافقی به پایان خواهد رسید.

لیولند

طلاق توافقی فوری

برای مشاوره در مورد نحوه گذراندن مراحل طلاق توافقی حتما با ما در ارتباط باشید. لیولند مراحل را برای شما ساده خواهد کرد

اما مشاوره اجباری در مسیر طلاق توافقی به چه صورت است؟

صفر تا صد مراحل مشاوره اجباری در طلاق توافقی

الزام به انجام مشاوره مسئله‌ای کاملاً قانونی بوده و در زیر سایه قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه سال ۱۳۹۱ می‌باشد. ضمن ماده ۲۵ این قانون مسئله ارجاع طلاق توافقی به مشاوره جزئی از الزامات و وظایف دادگاه خانواده است. به عبارتی دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی‌تواند جهت صدور رأی «گواهی عدم امکان سازش» اقدام کند.
در ماده قانونی یاد شده در قسمت فوقانی متن، جهت انجام مشاوره خانواده پیش از صدور رأی واژه «باید» آمده است، ماده فوق‌الذکر نشان می‌دهد که دادگاه خانواده برای انجام مشاوره خانواده اختیار ندارد. لذا دادگاه الزام و وظیفه دارد و قطعاً می‌باید مشاوره پیش از صدور رأی صورت پذیرد.
به همین علّت و براساس رویه‌ای که ماه‌ها می‌باشد در تمام ایران جریان یافته است، پیرو و مرید توافقات حاصله میان قوه‌ی قضاییه و نهاد بهزیستی کشور و در راستای ارتقاء سطوح کیفی مشاوره‌های خانواده تصمیم گرفته شده است، مراکز مشاوره در زیر نظر سازمان بهزیستی عمل نمایند. پس طرفین بایستی جهت حضور در جلسات مشاوره براساس موارد بیان شده در قسمت ذیل پیش بروند؛ 

• رجوع به سامانه اینترنتی تصمیم (مداخله در طلاق) و به ثبت رساندن مشخصات و انجام ثبت نام در این سامانه و اتخاذ نزدیک‌ترین نهاد غربالگری به مکان سکونت و اتخاذ تاریخ مراجعه به این مرکز.
• زوج و زوجه در مؤعد مدّنظر به نهاد غربالگری اتخاذ شده می‌روند و بعد از اقدامات لازم به یکی از نهادهای مشاوره انتخاب شده جهت آغاز جلسات مشاوره خانواده معرفی خواهند شد.
• بعد از سپری نمودن جلسات مشاوره با مشاوران نام‌برده شده، (تقریباً پنج جلسه مشاوره لازم می‌باشد) چنانچه که زوجین بازهم بر تصمیم خویش مبنابر طلاق پافشاری داشتند، مرکز مشاوره جهت صدور گواهی عدم انصراف طلاق اقدام خواهد کرد.
• بعد از صدور گواهی عدم انصراف از طلاق زوج و زوجهِ درخواست کننده می‌توانند به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رفته و جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی اقدام کنند.
• پس از آن برای طرفین وقت جلسه دادرسی معین خواهد شد که بایستی در مؤعد و ساعت مشخص شده در شعبه دادگاه خانواده که کلّیه‌ی این موضوعات در ابلاغیه دادگاه تعیین شده است، حاضر بشوند.

» هزینه مشاوره؛

هزینه مشاوره برای هریک از جلسات و مابه‌ازای هریک از زوجین حدوداً 52 هزار تومان می‌باشد.

» چند جلسه مشاوره لازم می‌باشد و چقدر زمان خواهد برد؟

انجام لااقل پنج جلسه مشاوره ضروری می‌باشد و براساس شلوغ بودن و یا خلوتی مراکز مشاوره، پروسه زمانی مشاوره میان لااقل 45 روز الی 3 ماه متغییر می‌باشد. لازم به ذکر است که؛ جلسات اجباری مشاوره تحت هیچ‌گونه شرایطی کمتر از چهل و پنج روز نیست و شما هم چنانچه که بنابر هر علّتی تمایلی به حضور در این جلسات نداشته باشید، از سویی هم تمایلی به حضور در دادگاه رسیدگی کننده و دفتر طلاق ندارید، می‌توانید با کارشناسان لیولند تماس بگیرید.

طلاق توافقی

توافق در رابطه با مهریه در طلاق توافقی

یکی از تعهدات بسیار مهم که عقد نکاح برای زوج ایجاد می‌نماید، مهریه می‌باشد. مهریه از جمله دیون ممتاز است و زوجه در ارتباط با مطالبه مهریه و دیگر طلبکاران زوج، برتری دارد. اگر که زوجین در ارتباط با مهریه و شیوه‌ی پرداخت آن به تفاهم نرسند، دادگاه گواهی عدم امکان سازش را صادر نخواهد کرد. نهایتاً امکان طلاق توافقی در این زمان میسر نخواهد بود.

براساس ماده‌ی ۱۰۸۲ قانون مدنی؛

«به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.» از این جهت به محض این‌که صیغه عقد نکاح جاری می‌گردد، زن بر مهریه خود مالکیت پیدا می‌کند.

براساس ماده‌ی ۱۰۸۵ قانون مدنی؛

«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند، مشروط بر این‌که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

توافق طرفین در ارتباط با مهریه می‌تواند حاوی موارد زیر شود؛

• آن‌ها چنین توافق کنند که زوج میزان معینی از مهریه را پرداخت نماید. برای نمونه زوجه می‌تواند کلّیه یا قسمی از مهریه خویش را ببخشد (بذل کند) و باقی آن را دریافت کند. حال جهت پرداخت مهریه خود به زوج مهلت بدهد. البته که مهلت زمانی باید کاملاً مشخص و معین باشد. پس چنانچه که زمان و یا زمان‌های پرداخت مهریه تعیین نشود، چنین شرطی به دلیل غرری بودن، باطل می‌باشد.
• زوجه این اختیار را دارد که تنها قسمتی از مهریه خویش را مابه‌ازای به‌دست آوردن بعضی از امتیازات به زوج ببخشد. ولو باقی آن را از شوهر خود دریافت کند. در این قبیل از شرایط بایستی معین بشود که اوّلاً؛ دقیقاً چه میزانی از مهریه را می‌بخشد. دوّماً؛ باقی مانده مهریه را به چه صورت اخذ می‌کند.

توافق در ارتباط با نفقه در طلاق توافقی

نفقه هم همانند مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است. تفاوت اصلی و مهم میان مهریه و نفقه در این مورد خلاصه می‌شود که جنس و میزان مهریه در سند نکاح به گونه‌ای کاملاً شفاف قید می‌شود. لذا در ارتباط با نفقه چنین چیزی صدق نمی‌کند و اغلب مرد اعداد و ارقام معینی را به صورت کتبی متعهد نمی‌شود.
از سویی به همان شکل که در قسمت فوقانی متن بیان نمودیم، به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهریه خواهد شد. ولیکن چنین مسئله‌ای در ارتباط با نفقه وجود ندارد. بلکه زوجه به گونه‌ای مستمر و در روند زندگی مشترک خود و مشروط بر ناشزه نبودن، می‌تواند نفقه اخذ کند و مستحق دریافت آن است.
حال در توافق‌نامه طلاق توافقی، بایستی شفاف‌سازی شود که آیا نفقه‌ای بر عهده شوهر باقی مانده است یا آن‌که خیر! اگر که باقی مانده باشد، باید میزان، شرایط پرداخت نفقه و زمان مطالبه آن مشخص گردد. بنابراین اگر که زوجین در ارتباط با نفقه با همدیگر به توافق نرسند، دادگاه از صدور گواهی عدم امکان سازش امتناع می‌ورزد. نهایتاً زوج و زوجه نمی‌توانند از یک‌دیگر طلاق توافقی بگیرند.

طلاق توافقی

توافق در ارتباط با اجرت‌المثل در طلاق توافقی

اجرت‌المثل ایام زوجیت نیز از جمله حقوق مالی زن می‌باشد که در مقایسه با مهریه و نفقه در رده‌ی پایین‌تری واقع شده است. البته بار اثبات این که زوجه مستحق اخذ اجرت‌المثل است و یا خیر با خود اوست. پس چنانچه که وی در ارتباط با آن ادعایی داشته باشد و بتواند براساس قانون، استحقاق خویش بر اجرت‌المثل را به اثبات رساند، ادعای او از بین نخواهد رفت. شرایط و ضوابط قانونی که بنابر آن زن استحقاق اخذ اجرت‌المثل ایام زوجیت را دارد، ضمن تبصره‌ی ماده ۳۳۶ قانون مدنی بیان شده است و بایستی مجموع تمام شرایط وجود داشته باشد.

توافق در ارتباط با حضانت، ملاقات و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک در طلاق توافقی

حضانت و نفقه فرزند یا فرزندان مشترک نیز از جمله دیگر مواردی می‌باشد که لازم است زوج و زوجه در ارتباط با آن با همدیگر به توافق برسند.

حضانت و نگهداری فرزند

براساس ماده‌ی ۱۱۶۹ قانون مدنی،‌ حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندان مشترک که پدر و مادر آن‌ها جدا از هم زندگی می‌نمایند، مادر تا به هفت سالگی الویت خواهد داشت و بعد از هفت سالگی الویت حضانت و نگهداری از فرزند با پدر وی خواهد بود. همچنین براساس تبصره‌ی ماده فوق‌الذکر پس از هفت سالگی به هنگامیکه میان زوجین در حضانت و نگهداری از فرزند اختلاف نظر وجود داشته باشد، دادگاه بنابر مصلحت فرزند، حل اختلاف می‌نماید.

حضانت فرزند در طلاق توافقی
نفقه فرزند در طلاق توافقی

نفقه فرزند یا فرزندان

بنابر ماده‌ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، نفقه فرزند یا فرزندان به عبارتی برعهده پدر خانواده است. از این جهت وظیفه پدر می‌باشد که نفقه فرزندان را پرداخت نماید (حتی چنانچه که حضانت و نگهداری فرزند با مادر آن‌ها باشد). ولو گاهاً امکان دارد مادر برای به‌دست آوردن حق حضانت و نگهداری فرزند یا فرزندان، پرداخت نفقه را برعهده خود گیرد. در ارتباط با طلاق توافقی اگر که این توافق وجود داشته باشد، بایستی کتبی بوده و از جانب زن و مرد امضاء شود.

ملاقات فرزندان مشترک

براساس ماده‌ی ۱۱۷۴ قانون مدنی، به هنگامیکه بنابر هر دلیلی، پدر و مادر فرزندان در یک خانه ساکن نباشند، هریک از آن‌ها که اطفال تحت حضانت و نگهداری وی نمی‌باشد، حق ملاقات فرزند خویش را خواهند داشت. تعیین مکان و زمان ملاقات و دیگر جزئیات منوط بدان، براساس توافق زوجین می‌باشد. اگر که زوج و زوجه در این رابطه با همدیگر اختلاف نظر داشته باشند، دادگاه تصمیم‌گیری می‌کند.
هر سه مورد بیان شده در قسمت فوقانی متن از جمله مواردی می‌باشد که زوجین بایستی در ارتباط با آن به تفاهم برسند. این موارد لازم است در توافق‌نامه زوجین ذکر شده باشد. در غیر از این حالت صدور گواهی عدم امکان سازش معنا نخواهد داشت.

ملاقات با فرزندان مشترک در طلاق توافقی

توافق در ارتباط با جهیزیه در طلاق توافقی

مالک جهیزیه که زن با خود به خانه‌ی مشترک می‌آورد در هر حالت خود او خواهد بود. البته مشروط بر آن‌که به شیوه‌ای بتواند ثابت نماید وسیله‌های مدّنظر را خود او یا خانواده او خریداری کرده‌اند. جهت اثبات این مسئله، در بسیاری از خانوارها مرسوم می‌باشد که از جهیزیه تهیه شده به واسطه خانواده دختر، فهرستی که به سیاهه جهیزیه شهرت دارد، تهیه کنند. البته این فهرست به امضاء اشخاصی از هر دو خانواده و همچنین داماد می‌رسد. به واسطه‌ی فهرست نام‌برده شده می‌توان اثبات کرد که مالکیت وسایل مذکور در سیاهه، با زن است و او در هر زمانی می‌تواند هر گونه تصرفاتی که مایل است، در آن‌ها نماید.
یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم اثبات جهیزیه، رسید خرید اجناس و وسایل است. یعنی اگر که سیاهه‌ای وجود نداشته باشد و یا بعضی از اقلام بعدها خریداری گردد و نهایتاً در سیاهه جهیزیه وجود نداشته باشد و یا بنابر هر علّتی فراموش شده باشد، رسید خریدی که در آن اسم زن و یا خانواده‌‌ی او تحت عنوان خریدار قید شده است، علّت بر مالکیت زن بر اجناس فوق‌الذکر می‌باشد.
به هرحال جهیزیه یکی از اموال و حقوق زن است و تعیین تکلیف آن جهت صدور گواهی عدم امکان سازش نیاز می‌باشد.

مدارک لازم برای انجام طلاق توافقی

  • سند ازدواج (عقدنامه).
  • شناسنامه همراه با کارت ملّی زوجین.
  • به هنگامیکه فرآیند طلاق توافقی به واسطه‌ی وکیل پایه یک دادگستری انجام می‌شود، وکالت‌نامه او نیز بایستی ضمیمه دادخواست گردد.
  • گواهی پزشکی قانونی مبنابر سلامت بکارت زن و یا گواهی عدم بارداری وی.
  • توافق‌نامه کتبی مبنابر توافق در ارتباط با؛ مقدار حقوق و تکالیف و وظایف زوجین، حضانت و ملاقات و نگهداری فرزندان، شرایط پرداخت مهریه زوجه، مقدار بخشش مهریه، نفقه دوران زوجیت و مواردی همانند این‌ها.
  • نظریه کتبی بخش مشاوره خانواده.
  • تسلیم گواهی عدم امکان سازش طی حداکثر سه ماه از مؤعد ابلاغ و یا مؤعد قطعی شدن رأی، به دفتر رسمی ازدواج و طلاق.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد:

اگر که شما سند نکاحیه را به هر دلیلی در اختیار ندارید، بایستی به دفترخانه‌ای که ضمن آن عقد نکاح شما ثبت گردیده است، بروید. از سردفتر بخواهید تا رونوشت تأیید گردیده از عقدنامه را در اختیار شما قرار بدهد.

هزینه های دادرسی در طلاق توافقی

تمامی هزینه های دادرسی در طلاق توافقی را در قالب یک فایل کامل برای شما آماده کرده ایم

سوالات متداول لیولند

سوالات متداول

در لیولند زیر ده روز انجام می شود

جمعاً پنج جلسه مشاوره خانواده (برای هردو نفر) 520 هزار تومان می شود.

لیولند

طلاق توافقی زیر ده روز

تیم حقوقی لیولند از ابتدا تا انتهای کار، در سریعترین زمان ممکن طلاق توافقی شما را انجام می‌دهد

اسکرول به بالا